Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 20 Sayfalar 51 - 63 2006-06-01
NAMING THE PLACES CONNECTED WITH COLOUR (The Case of Mugla)
Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği
Ali AKAR
16 261

Toponomy based on colours is observed commonly in Mugla region. In location names of this region, 25 colour names in our language are used as adjectives. Three or four of the main colours among them are seen more frequently than others.These prominent colours in Turkish toponomy suggest that colours used in certain order and frequency
Muğla bölgesi yer adlarında renge bağlı adlandırmalar, önemli bir katman oluşturmaktadır. Bu bölgenin yer adlarında dilimizde kullanılan 25 renk tamlayan unsur olarak görülmektedir. Bu tamlamalarda öne çıkan üç dört temel renk, bize, Türkçenin yer adlandırmalarında renkleri, belli bir düzen ve sıklığa göre tercih ettiğini göstermektedir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
Ali AKAR