Cilt: 4 Sayı : 1
İnsanlarda kene ile bulaşan hastalık etkenleri ve Türkiye’deki mevcut durumu
Tick-borne diseases agents in humans and current situation in Turkey
Mehmet Fatih AYDIN,Ayşe COŞKUN

111 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Inci, A., Yildirim, A., Duzlu, O., Doganay, M., Aksoy, S. (2016a). Tick-Borne Diseases in Turkey: A Review Based on One Health Perspective. PLoSNegl Trop Dis, 10(12):e0005021.
Mehmet Fatih AYDIN,Ayşe COŞKUN