Yıl 2010, Cilt: 19 Sayı : 1 Sayfalar 26 - 33 2010-03-01
Serological Investigation of Brucella Canis Infection of Dogs in Detection of Staphylococcus Aureus and its Enterotoxins in Raw Milk Samples Retailed in Kayseri
KAYSERİ BÖLGESİNDE TÜKETİME SUNULAN ÇİĞ SÜTLERDE STAPHYLOCOCCUSAUREUS VE ENTEROTOKSİN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Sami YILMAZ,Zafer GÖNÜLALAN
12 261

The aim of this study is to evaluate the incidence of Staphylococcus aureus and its enterotoxins in raw milk samples retailed in Kayseri. Total of 60 raw milk samples were taken from the bulk tanks of different raw milk processing plants over a period from December 2008 to January 2009 and tested for the presence of S.aureus and enterotoxins (SEA, SEB, SEC, SED, SEE). Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) technique was used for the detection of enterotoxins in raw milk samples.S. aureus contamination rate of 30 out of 60 raw milk samples exceeded the corresponding Turkish Food Codex (Number: 2000/6) maximum limits whereas 37 raw milk samples were found to contain the enterotoxins over the maximum limits of corresponding Turkish Food Codex (Number: 2008/26).The results of this study indicate that raw milk sold at retail is not a safe food for well being and it is a health threatening preference to buy and consume raw milks sold at retail in Kayseri
Bu çalışmanın amacı Kayseri ilinde satışa sunulan çiğ süt örneklerinde Staphylococcus aureus ve enterotoksininin varlığının incelenmesidir. Bu nedenle Kayseri ilindeki çiğ süt üretimi yapan işletmelerinin süt toplama tanklarından, Aralık 2008 – Ocak 2009 ayları arasında alınan, toplam 60 adet çiğ süt örneği S.aureus sayıları ve stafilokokal enterotoksinleri (SEA, SAB, SEC, SED, SEE) yönünden incelendi.Çiğ süt örneğinde S. aureus ve enterotoksinlerinin varlığını Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi, kullanıldı.İncelenen toplam 60 adet çiğ süt örneklerinin, 30 adedinin S. aureus sayısı yönünden Türk Gıda Kodeksi, 2000/6 Tebliğ Numaralı, Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’ne, 37 adedinin Stafilokokal enterotoksinlerin varlığı yönünden, Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği gıda maddelerindeki bulaşanların maksimum limitleri hakkındaki 2008/26 nolu tebliğ’e uygun olmadığı belirlendi. Sonuç olarak, Kayseri ilinde alınan ve perakende satış ile tüketicinin beğenisine sunulan çiğ sütlerin güvenli bir gıda maddesi olarak düşünülmesinin, sağlıklı beslenme yolunda önemli bir tehdit olduğu kanaatine varılmıştır

Anahtar Kelimeler

Bone FJ, Bogie D, Morgan-Jones SC. Staphylococcal food poisoning from sheep milk cheese. Epidemiol Infect 1989;103: 449- 458.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2010


Makalenin Yazarları
Sami YILMAZ
Zafer GÖNÜLALAN