Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 2 Sayfalar 249 - 252 2018-04-22
AĞIZ AÇIKLIĞI KISITLI HASTADA PARÇALI ÖLÇÜ YÖNTEMİ İLE BÖLÜMLÜ İSKELET PROTEZ YAPIMI: OLGU SUNUMU
Esra BİLGİ ÖZYETİM,Altuğ ÇİLİNGİR,Gülsen BAYRAKTAR
12 261

Öz Herhangi bir faktör nedeniyle ağız açıklığı kısıtlanmış hastalarınprotetik rehabilitasyonu ilk ölçüden protezin hastaya teslim edilmesine kadarbütün aşamalarda diş hekimi ve hasta için zorluklar içerir. Protetik diş hekim-liğinde protezin yapım aşamalarında standart ölçü ka- şıklarının ya da protezinağza yerleştirilmesive çıkarıl- ması zor olduğu durumlarda kullanılmak üzere bireysel ölçü kaşığıyapımında çeşitli teknikler tarif edilmiştir. Bu olgusunumunda ağız açıklığı kısıtlılığı olan ve özellikle standart ölçü kaşıklarıve yöntemleriyle ölçü alımında başarılı olunamaması nedeniyle İstanbulÜniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalınabaşvuran hastanın sağ, sol ve ön bölgesinden alınan alt çene ölçüsünün ağızdışında birleştirilerek model elde edilmesi ve protetik tedavisinintamamlanması açıklanmaktadır.Anahtar Kelimeler:Hareketli bölümlü protez, ağız açmada kısıtlılıkSECTIONAL IMPRESSION TECHNIQUE TO MAKEREMOVABLE PARTIAL DENTURES FOR PATIENT WITH LIMITED MOUTH OPENING: CASE REPORT ABSTRACTProstheticrehabilitation of patients with limited mouth opening due to any causative factors,presents difficulties at all stages both for the dentists and the patients,right from the preliminary impressions to the insertion of prosthesis. Severaltechniques have been described for use when either standard impression trays orthe denture itself becomes too difficult to place and remove from the mouth.This caseexplains, the prosthetic treatment of a patient consulting Department ofProsthodontics of Istanbul University, having limited mouth opening and beingnot successful with especially standardimpression tray and techniques in making impression, so that forming a cast,combining outside of the mouth making mandibular impression at 3stages.Keywords: Removable partial prostheses, limited mouth opening

Anahtar Kelimeler

Hareketli bölümlü protez
1. Okeson PJ. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion 7 ed. 2013. p.4,5.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 22 Nisan 2018
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Esra BİLGİ ÖZYETİM
Altuğ ÇİLİNGİR
Gülsen BAYRAKTAR