Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı : 1 Sayfalar 164 - 177 2020-03-25
Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanallarının Yayın Akışlarının Türsel Bazda Analizi
Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ,Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS
23 261

Öz Son yıllarda dijital platformda yayın yapan kanalların sayısında büyük bir artış yaşanmasına rağmen, geleneksel medya kanallarından birisi olan televizyon geniş bir izler kitle tarafından tüketilmeye devam etmektedir. Ulusal yayın yapan kanalların yayın içeriklerin türsel bazda nasıl düzenlendiği ve hangi program türlerinin televizyon kanallarında yoğun olarak yer aldığını saptamak o ülkenin yayıncılık anlayışı hakkında bilgi vermektedir. Bu düşünceden hareketle ulusal kanalların program türlerine göre yayın içeriklerini nasıl oluşturduğunu incelemek araştırmanın çıkış noktasıdır. Televizyonun ilk yıllarından günümüze kadar bilgilendirme, eğlendirme, eğitim gibi işlevlerinin günümüz yayıncılığındaki konumu ve bu alanı tüketen izler kitlenin nasıl bir yayıncılık anlayışı ile karşı karşıya olduğunu saptamak, çalışmanın amacını ve önemini oluşturmaktadır. Bu çalışmada ulusal bazda yayın yapan kamusal ve özel kanallardan izlenme oranı en yüksek altı ulusal kanal araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Kanalların yayın akışlarının sezonluk planlanması özel durumlar dışında hemen hemen aynı akışı içermektedir. Dolayısıyla örneklem kapsamına dâhil edilen kanalların bir haftalık yayın akışı çalışmanın verilerini oluşturmak için yeterli görülmektedir. Eylül- Mayıs aylarını kapsayan yayın sezonunun tercih edilmesinin nedeni ise bu dönemde hem kanalların program içeriklerinin daha yoğun olması hem de izlenilirlik seviyesinin daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca hafta içi ve hafta sonu yayın kuşağı yayıncılık açısından farklı bir düzenleme gerektirdiğinden çalışma içerisinde de yayın kuşakları hafta içi ve hafta sonu olarak kategorize edilmiş, program türleri, içerikleri ve oranları niceliksel olarak saptanarak niteliksel içerik analiziyle betimsel olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Türk Televziyon Yayıncılığı, program türleri, Televizyonun işlevleri
Aziz, A. (1999). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığın 30 Yılı, Ankara Türkiye Radyo Televizyon Kurumu.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2020
Bölüm MAKALE
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7496-1600Yazar: Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ (Sorumlu Yazar)Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-5770-5886Yazar: Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2020


Makalenin Yazarları
Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ
Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS