Cilt: 7 Sayı : 23
FARKLI ALGILANAN DEĞER PERSPEKTİFİNE SAHİP KİŞİLERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
FARKLI ALGILANAN DEĞER PERSPEKTİFİNE SAHİP KİŞİLERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Nilgün Sarikaya-nihal Sütütemiz- F.anıl KONUK

20 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Babin, B. J. ve Kim, K.,” International students travel behaviour: a model of the travel- related consumer/dissatisfaction process”, Journal of Travel and Tourism Marketing, 10(1), 93–106, 2001.
Nilgün Sarikaya-nihal Sütütemiz- F.anıl KONUK