Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı : 26 Sayfalar 181 - 199 2009-06-01
TWO AXES, TWO LANGUAGE GAMES AND A SINGLE PLOT IN “JOURNEY TO THE SUN” AND “BERLIN IN BERLIN’: MIGRATION
“GÜNEŞE YOLCULUK” VE “BERLİN İN BERLİN” FİLMLERNDE İKİ EKSEN, İKİ DİL OYUNU, TEK OLGU: GÖÇ
Güliz ULUÇ,Murat SOYDAN
24 261

Abstract This article seeks answer to the question how migration is edited through language game in the movies “Journey to the Sun” and “Berlin in Berlin” in Turkish cinema. In order to clarify this question, language game that occupies a very significant place in Wittgen-steins philosophy will be thoroughly discussed after examining the concept of migration. Finally, the language game and the axis on which the concept of migration is constructed in “Journey to the Sun” and “Berlin in Berlin will be scrutinized. As provided, the study encompasses three disciplines. In the first section migration will be discussed within a so-ciological/anthropologic framework, in the second section the discussion on language game will be grounded on philosophy, and in the third section the movies “Journey to the Sun” and “Berlin in Berlin will be analysed as the products of the art of cinema in the light of the review on migration and language game. In this context, this study embodies an inter-disciplinary characteristic.
Çalışma doğrudan, “Güneşe Yolculuk” ve “Berlin in Berlin” filmlerinde göç nasıl bir dil oyunu ile kurgulanmaktadır sorusuna cevap aramaktadır. Bu sorunun cevabına ulaş¬mak için öncelikle göç olgusu işlenecek, ardından Wittgenstein felsefesinde çok önemli bir yeri olan dil oyunu etraflıca ele alınacaktır. Son olarak da çalışmamızın temel sorusu olarak iki ayrı film örneğinde; “Güneşe Yolculuk’ ’ ve “Berlin in Berlin’ ’ filmlerinde göç olgusunun nasıl bir dil oyunu ile ve bu dil oyunları doğrultusunda nasıl bir eksenle kurgulandığına bakılacaktır. Çalışma görüldüğü gibi üç disiplin çerçevesinde oluşturulmuştur. İlk bölümde göç sosyolojik/antropolojik bağlamda, ikinci bölümde dil oyunu felsefi bağlamda, üçüncü bölüm ise, göç ve dil oyunu parantezinde “Güneşe Yolculuk’ ’ ve “Berlin in Berlin” filmi sinema sanatı bağlamında ele alınacakür. Çalışma bu yönüyle disiplinler arası bir özellik taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Güliz ULUÇ
Murat SOYDAN