Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 25 - 46 2018-06-09
ORGANİZASYON GÖREVLİLERİ İÇİN PERSONEL ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN 0-1 TAM SAYILI PROGRAMLAMA İLE ÇÖZÜMÜ
Serkan KOÇTEPE,Neşet BEDİR,Tamer EREN,Şeyda GÜR
26 261

Öz Türkiye’de yılda 36 binden fazla düzenlenen kültürel ve bilimsel etkinlikler ile eğlence sektörü ekonomide 4 milyar dolar ciroya ulaşmıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere organizasyon sektörü gün geçtikçe pazar payını katlayarak artırmaktadır. Artan piyasa talebi karşısında günümüzde gerçekleştirilen organizasyonlara bakıldığında kâr amacı gütmeyen ve halka açık aktiviteler için dahi profesyonel organizasyon firmaları görevlendirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Sektör büyürken ihtiyaç ve gereksinimleri de doğru orantılı olarak artmakta ve bütçeler yukarı doğru hızla tırmanmaktadır. Organizasyon sektöründe etkinlik öncesi planlama ve teknik çalışmalarının kalitesi, sahne akış anındaki sunumla ortaya çıkmaktadır ve bu da seçilen personelin yetkinlik ve yetenekleriyle sınırlıdır. Bu çalışmada bir Bölge Bayii Toplantı Organizasyonu için personel planlaması problemi ele alınmıştır. Öncelikle organizasyon yöneticisi ile personel yetkinlikleri belirlenmiştir. Belirlenen yetkinlik değerleri dikkate alınarak 0-1 tam sayılı model kurulmuştur. 7 gün, 2 vardiya ile 80 personelin bulunduğu organizasyonun planı oluşturulmuştur. Organizasyon sonrası görevli personeller ile görüşülmesi sonucunda, sistematik bir şekilde planlama yapılmasının personel memnuniyetini arttırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Organizasyon çizelgeleme, Personel Çizelgeleme, Tam sayılı Programlama, Eğlence sektörü, Planlama
Azaiez, M. N., & Al Sharif, S. S. (2005). A 0-1 goal programming model for nurse scheduling. Computers & Operations Research, 32(3), 491-507.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 9 Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Haziran 2018


Makalenin Yazarları
Serkan KOÇTEPE
Neşet BEDİR
Tamer EREN
Şeyda GÜR