Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 21 - 30 2016-03-15
The Effect of Feedback on Research Assistants’ Self Efficacy
Geri Bildirimin Araştırma Görevlilerinin Öz-Yeterlilikleri Üzerindeki Etkisi
Bilal Çankır
15 261

Anahtar Kelimeler

Akkoyunlu, B., & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(3), 86-98.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2016


Makalenin Yazarları
Bilal Çankır