Cilt: 1 Sayı : 21
Pervane Bey Medresesi Olarak Adlandırılan Yapının ve Kayseri Kapalıçarşısı’nın Korunması Yönünde Alınan Kararlar ve Değerlendirilmesi
THE ASSESSMENT OF THE PRESERVATION DECISIONS ABOUT THE BUILDING CALLED PERVANE BEY MEDRESE AND KAYSERİ KAPALIÇARŞI
Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU

33 129

Tarihi ve kültürel değere sahip yapı ve kentler, tarihi sürekliliğin bir parçası olarak dünya ve yerel kültürün önemli temsilcileridir. Bu nedenle korunmaları ve gelecek nesillere aktarılmaları gerekmektedir. Bu süreçte tarih içinde değişen anlam ve fiziki özelliklerinin doğru ve güvenilir bir biçimde belgelenmesi sağlanmalıdır. Doğru ve güvenilir bilginin elde edilmesinde yapının kendisi kadar, çeşitli kurumlara ait arşiv bilgileri de önemli bir yer taşır. Bu nedenle, özellikle 1970’lerden itibaren tarihi ve kültürel değere sahip tescil altına alınmış yapı ve çevreler hakkında bilgi veren Kültür Bakanlığı’na ait Koruma Kurulları arşivleri önemli birer tarihi belge niteliğindedirler. Bu çalışmada amaçlanan, tarihi ve kültürel mirasımızın önemli bir değeri olan Kayseri Kapalıçarşısı ve Pervane Bey Medresesi olarak adlandırılan yapının, Koruma Kurulu kararları çerçevesinde arşiv bilgilerinin derlenerek; değerlendirilmesidir
Due to their historical and cultural values, and being one of the most important representative entities of historical continuity and local culture, historical buildings and cities should be preserved and be sustained to further generations. The changing meanings and physical features of historical buildings and cities, therefore, must be documented correctly and reliably in a process of sustaining and preservation. Not only the buildings or cities themselves are one of the most important source for documenting, the archived informations by various institutions are vitally important also. Thus, the archives of the Institution of Preservation of Ministry of Culture have historical importance. From such a viewpoint, the aim of this study is to examine Kayseri Kapalıçarşı and Pervane Bey Medresesi by collecting and evaluating the archived information by the Institute of Preservation
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU