Yıl 2005, Cilt: 34 Sayı : 1 Sayfalar 235 - 238 2005-03-01
CEVİZ FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ BİR İÇ MEKAN AŞI MODELİ OLARAK KÖK BOĞAZI AŞISININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Yaşar AKÇA,Sebahattin YILMAZ,Ahu BOLSU,Fatma UYSAL
16 261

Öz Bu araştırma 2004-2005 kış sezonunda cevizlerde kök boğazı aşısının uygulanabilirliğini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Tokat’ta selekte edilmiş dört ceviz tipi kök boğazı aşısı ile kontrollü odada aşılanmış, aşı kaynaştırma ortamı olarak perlit ve kavak talaşı kullanılmıştır. Kaynaşma ortamının sıcaklığı 15-27°C arasında kademeli olarak artırılmıştır. Yapılan aşılarda aşı tutma oranları belirlenmiş ve istatistiki analize tabi tutulmuştur. Anaç kalınlığı, kalem kalınlığı, kalluslenme dereceleri, anaçta ve kalemde sürme ve aşı tutma durumları görsel olarak değerlendirilmiştir. Perlit ortamında ortalama %20, kavak talaşı ortamında ortalama %32,5 aşı tutma başarısı elde edilmiştir. Tipler ve ortamlar arasında aşı tutmadaki farklılıklar önemli bulunmuş- tur.

Anahtar Kelimeler

Ceviz, Çoğaltma, İç Mekan, Kök Boğazı Aşısı
Akça, Y., 2005. Ceviz Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Daire Baş- kanlığı Matbaası, Ankara. 239 s.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2005


Makalenin Yazarları
Yaşar AKÇA
Sebahattin YILMAZ
Ahu BOLSU
Fatma UYSAL