Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 4 Sayfalar 561 - 564 2018-10-14
MANAGEMENT OF TOOTH EXTRUSION AS A COMPLICATION DUE TO INTERMAXILLARY FIXATION: TWO CASE REPORTS
Ertan YALÇIN,Ümit ERTAŞ,Mert ATAOL,Mehmet UĞURLU
13 261

Öz ABSTRACTOne ofthe most common and trusted methods for mandibular fracture management is theintermaxillary fixation (IMF) with Erich arch bar with the application ofcircumdental wiring. Twisting a wire around a tooth conveys little feel as toits tightness and it can lead to tooth extrusion or avulsion. Anterior teethaffected more frequently because of having single root and no occlusal contactwith opposite teeth. The aim of this report to present two patients with ararely seen complication of anterior tooth extrusion caused by loosening ofcircumdental wires of Erich arch bar during the IMF and its treatment withorthodontic button and elastics Keywords: complication, intraoperative, jaw fixation technics; maxillomandibularfixation; orthodontic extrusionİNTERMAKSİLLER FiKSASYONA BAĞLI BİR KOMPLİKASYON OLANDİŞ EKSTRÜZYONUN TEDAVİSİ: İKİ VAKA RAPORUMandibulakırıklarının tedavisi için en yaygın ve güvenilir metotlardan biri sirkumdentaltelleme ile yapılan Erich ark barlar kullanılan intermaksiller fiksasyon(IMF)işlemidir. Dişin çevresinde teli sıkı şekilde sarmak hassas bir his gerektirirve dişte ekstrüzyona ve avülsiyona neden olabilir. Anterior dişler, tek köklüolmaları ve karşıt diş ile okluzal kontağa sahip olmamaları sebebiyle daha sık etkilenirler.Bu raporun amacı; iki hastada IMF sırasında sirkumdental tellerin gevşemesisebebiyle oluşan nadir olarak görülen bir komplikasyon olan anterior dişekstrüzyonunun ortodontik buton ve elastikler ile tedavisini sunmaktır.     Anahtar Kelimeler: Komplikasyon,intraoperatif, çene sabitleme teknikleri, alt-üst çene sabitlemesi, ortodontikçekiş

Anahtar Kelimeler

complication, intraoperative
1. Schmidt BL, Kearns G, Gordon N, Kaban LB. A financial analysis of maxillomandibular fixation versus rigid internal fixation for treatment of mandibular fractures. J Oral Maxillofac Surg. 2000;58:1206-1210-1. doi:10.1053/joms. 2000. 16612.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 14 Ekim 2018
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2785-7576Yazar: Ertan YALÇIN

Orcid : 0000-0003-4043-0868Yazar: Ümit ERTAŞ

Orcid : 0000-0002-8015-168XYazar: Mert ATAOL

Orcid : 0000-0003-1107-477XYazar: Mehmet UĞURLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Ekim 2018


Makalenin Yazarları
Ertan YALÇIN
Ümit ERTAŞ
Mert ATAOL
Mehmet UĞURLU