Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 4 Sayfalar 106 - 109 2015-12-11
Evaluation of Traffic Accident Cases at the Medical Council of Disability
Özürlü Sağlık Kurulunda Değerlendirilen Trafik Kazası Olguları
Muhammed Ziya KIR,Mehmet Sunay YAVUZ,Tarık ULUÇAY,Yıldıray ZEYFEOĞLU,İlknur KAHRAMAN,Gonca TATAR
21 261

World Health Organization report road traffic accidents are responsible for more than a million death per year and they are the most significant cause of morbidity and mortality around the world. Turkish statistical institute reported in “Traffic Accident Statics” form, 153552 traffic accidents that resulted 3750 death and 268079 injury in 2014. As a result of injury , in many case physical, mental, psychological and social skills can be lost in varying degrees and this may occur “disability” that is defined a person who has difficulties in orientating to social life, meeting his/her own daily requirements and needs to care, protection, rehabilitation, counselling and support services. Medical Council of Disability Report is a document that is prepared by this council, states the disability and health condition of persons. By this document, persons benefit from a number of rights guaranteed to them. In this study Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital Medical Council of Disability reports between 01.01.2009- 21.12.2013 belong to 103 cases referred for disability report after traffic accident were investigated retrospectively. 92 of cases were male and 11 case were female; age of cases are between 14 to 73 (mean: 39,03±12,87). Most of the cases were examined in April (n=28, %27), minimal of the cases were examined in December and January (two cases per, %2). Percentage of disability were between 0-92 and mean is 32,48±26,51. Most of the cases (n=59) are interest by orthopedics and 33 of this cases are interest much more one clinics. Disability arises as a social problem which reduces life standards as well as needs to other people helps. On the other hand, traffic accidents exacerbate this problem by causing disability. To reduce mostly preventable traffic accidents and disability, we believe that the necessary measures should be taken.
Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarını; dünyada her yıl bir milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanan, en önemli mortalite ve morbidite nedeni olarak göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılı “Trafik Kaza İstatistikleri” raporunda, 2012 yılında meydana gelen 153.552 yaralanmalı trafik kazası sonucu 3.750 kişinin hayatını kaybettiği, 268.079 kişinin ise yaralandığı belirtilmektedir. Yaralanma sonucu birçok olguda; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık veya destek hizmetlerine ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanan özürlülük durumu ortaya çıkabilmektedir. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, özürlü sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve sağlık durumunu belirten belgedir. Kişiler, bu belge ile kendilerine sağlanan bir takım haklardan yararlanabilmektedir. Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Sağlık Kurulu’na 01.01.2009 ile 31.12.2013 tarihleri arasındaki 5 yıllık süre içerisinde trafik kazası sonrası özürlü raporu almak için müracaat eden, toplam 103 olguya ait raporlar retrospektif olarak incelendi. Olguların 92’si erkek, 11’i kadın olup yaşlarının 14 ile 73 yıl arasında olduğu görüldü (ortalama 39,03±12,87). Olgular en fazla Nisan ayında (28 olgu, %27) muayene edilmiş olup en az Aralık ve Ocak aylarında (2 şer olgu, %2) muayene edildikleri görüldü. Özür durumlarına göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, 0 ile 92 derece arasında değişmekte olup, ortalama 32.48±26.51 derece olarak saptandı. Olguların 59’unun Ortopedi uzmanlık alanından, 33’ünün ise birden fazla bölümden özür oranı aldığı görüldü. Özürlülük, gerek kişilerin hayat standartlarım düşürmesi gerekse başkalarının yardımına muhtaç bırakması yönüyle toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kazaları da özürlülüğe sebep olarak bu sorunu ağırlaştırmaktadır. Aslında birçoğu önlenebilir nitelikte olan trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanmaların ve dolayısıyla oluşabilecek özürlülüklerin önüne geçebilmek için, gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler

Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. Lancet. 1997;349:1498-504.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 11 Aralık 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Aralık 2015


Makalenin Yazarları
Muhammed Ziya KIR
Mehmet Sunay YAVUZ
Tarık ULUÇAY
Yıldıray ZEYFEOĞLU
İlknur KAHRAMAN
Gonca TATAR