Yıl 2018, Cilt: 32 Sayı : 2 Sayfalar 131 - 158 2018-12-01
Doğal Düşmanlarda İnsektisit Direnci
Duygu DEMİRÖZ,Hilal TUNCA
13 261

Öz trenSentetik kökenli inseksitlerle yapılan kimyasal mücadele, tarımsal ekosistemlerde zararlılarakarşı tercih edilen mücadele seçeneklerinin başında gelmektedir. Kimyasal mücadele özellikleüreticiler tarafından etkili, kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntem olarak görülse de beraberindeönemli ciddi sorunlara yol açmaktadır. Zararlı böceklerde görülen direnç, bu problemlerin başlıcalarıarasında yer almaktadır. İnsektisitlere direnç gelişimi zararlı türlerin yanında bazı doğal düşmanlardada belirlenmiştir. Ancak doğal düşmanlarda görülen direnç mekanizmaları, zararlı böceklerdeolduğundan biraz daha farklıdır. Zararlılardaki durumun aksine, doğal düşman popülasyonlarındadirenç gelişimi bir avantaj olarak görülmektedir ve entegre mücadele stratejisi kapsamında dirençlidoğal düşmanların kimyasal mücadele ile birlikte kullanılabilirliği konusuna, bu derlemede yerverilen araştırma sonuçlarıyla bir düzeyde açıklık getirilmeye çalışılmıştır.Chemical control with synthetic insecticides, the most preferred method against insectpests in agricultural ecosystems. Chemical control is considered effective, easier and relativelyinexpensive method for many farmers. However, serious major problems are associated withchemical control. Pest resistance to chemicals is one of the important problems in chemical pestcontrol management programmes. It is common for insect and mite pests to develop resistance againstchemical insecticide, whereas as resistance against natural enemies is known. Moreover, the mechanisms of resistance for natural enemies is also different to insect pest. Unlike insect pest, thedevelopment of insecticide resistance in natural enemy populations is seen as an advantage and alsovaluable in integrated pest management. In the literature review, results of the several studies willclarify to this subject.

Anahtar Kelimeler

trenDoğal düşman, insektisit direnci, entegre mücadeleNatural enemy, insecticide resistance, integrated pest control
Abbas, N., M.M. Mansoor, S.A. Shad, A.K. Pathan, A.Waheed, M.Ejaz, M. Razaq and M.A. Zulfiqar. 2014.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Bölüm Derleme
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5987-8932Yazar: Duygu DEMİRÖZ (Sorumlu Yazar)Kurum: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, AnkaraÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-3073-6628Yazar: Hilal TUNCA Kurum: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, AnkaraÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Duygu DEMİRÖZ
Hilal TUNCA