Cilt: 1 Sayı : 1
Art Deco Hakkı Yenmiş Bir Üslup ve Türkiye - Ankara’dan Yansımaları
Art Deco a Frustrated Style and Reflections from Ankara - Turkey
Zühal ÖZCAN

26 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akman, M. S. (2003). Yapı Malzemelerinin Tarihsel Gelişimi. Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, 4(34).
Zühal ÖZCAN