Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 20 - 24 2019-11-11
Periapikal kist ve granülom tanili 12 lezyonun gri skala değerlerinin incelenmesi
Fatma Avcı,Meryem Etöz
12 261

Öz Amaç: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT), düşük radyasyon dozu, kısagörüntüleme süresi, düşük fiyat gibi açılardan bilgisayarlı tomografiye (BT)göre birçok avantajı olan bir görüntüleme sistemidir. BT taramasında, HUdokunun yoğunluğunu temsil eden görüntüyü göstermek için piksellere ayrılır.KIBT’de ise doku yoğunluğu gri skala ile gösterilir. Bu çalışmanın amacıperiapikal kist ve granülom ayırıcı tanısında KIBT’den elde edilen gri skaladeğerlerinin kullanılabilirliğinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntemler: Sunulan çalışma 18 adet histopatolojik olarak periapikal kist yadagranülom tanısı konmuş diş ile retrospektif olarak gerçekleştirildi. 12*8 FOVaralığında alınmış olan KIBT görüntüleri Simplant programına aktarılarakortalama gri skala değerleri Dell Precision T1500 WorCStation kullanılarakincelendi ve kaydedildi. İstatistiksel analizler, IBM SPSS Statistics 20.0programı kullanılarak hesaplandı.Bulgular: Periapikal kist ve granülom mevcut olan bireyler arasında yaş vecinsiyet dağılımı açısından anlamlı fark izlenmedi. Cinsiyet ve yaş içinistatistiksel anlamlılık düzeyi sırasıyla p=0.627 ve p=0.98 dir. Periapikalkist ve granülom vakalarının KIBT gri skala değerleri karşılaştırıldı. İki gruparasında tüm karşılaştırma kriterleri için gri skala değerleri açısındananlamlı fark gözlenmedi (p > 0.05).Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda, periapikal kist ve granulom ayırımında KIBTgri skala değerleri karşılaştırılmış olup tüm sonuçlar kistlerde daha düşükolmasına rağmen; bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.ANAHTAR KELİMELERGri skala değeri, Konik IşınlıBilgisayarlı Tomografi, Periapikal granülom, Periapikal kist

Anahtar Kelimeler

Gri skala değeri, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Periapikal granülom, Periapikal kist
1. White SC, Pharoah MJ. Oral radiology-E-Book: Principles and interpretation: Elsevier Health Sciences; 6th ed. St Louis: Mosby; 2009. p. 235-6.2. Valiyaparambil JV, Yamany I, Ortiz D, Shafer DM, Pendrys D, Freilich M, et al. Bone quality evaluation: comparison of cone beam computed tomography and subjective surgical assessment. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 2012;27:1271-77.3. Eskandarloo A, Mirshekari A, Poorolajal J, Mohammadi Z, Shokri A. Comparison of cone-beam computed tomography with intraoral photostimulable phosphor imaging plate for diagnosis of endodontic complications: a simulation study. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology. 2012;114:54-61.4. Shokri A, Khajeh S, Khavid A. Evaluation of the accuracy of linear measurements on lateral cephalograms obtained from cone-beam computed tomography scans with digital lateral cephalometric radiography: an in vitro study. Journal of Craniofacial Surgery. 2014;25:1710-3.5. Rosenberg PA, Frisbie J, Lee J, Lee K, Frommer H, Kottal S, et al. Evaluation of pathologists (histopathology) and radiologists (cone beam computed tomography) differentiating radicular cysts from granulomas. Journal of endodontics. 2010;36:423-8.6. Mah P, Reeves T, McDavid W. Deriving Hounsfield units using grey levels in cone beam computed tomography. Dentomaxillofacial Radiology. 2010;39:323-35.7. Shokri A, Ramezani L, Bidgoli M, Akbarzadeh M, Ghazikhanlu-Sani K, Fallahi-Sichani H. Effect of field-of-view size on gray values derived from cone-beam computed tomography compared with the Hounsfield unit values from multidetector computed tomography scans. Imaging science in dentistry. 2018;48:31-9.8. Razi T, Niknami M, Ghazani FA. Relationship between Hounsfield unit in CT scan and gray scale in CBCT. Journal of dental research, dental clinics, dental prospects. 2014;8:107-109. Cassetta M, Stefanelli L, Di Carlo S, Pompa G, Barbato E. The accuracy of CBCT in measuring jaws bone density. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16:1425-9.10. Nasim A, Mohan RPS, Nagaraju K, Malik SS, Goel S, Gupta S. Application of cone beam computed tomography gray scale values in the diagnosis of cysts and tumors. Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology. 2018;30:4-9.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-0863-0819Yazar: Fatma Avcı (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0001-7222-0430Yazar: Meryem Etöz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Fatma Avcı
Meryem Etöz