Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 34 - 64 2019-06-30
Kadın Girişimciliğine Genel Bir Bakış ve Türkiye’deki Kadın Girişimcilerin Analizi
Tuğba UYGUN,Caner GÜNAYDIN
28 261

Öz Ülkemizde faal kadın girişimci sayısı çok azdır. Kadın girişimcilerin yeteri kadar ekonomik hayata girememesinden dolayı öncelikle yerel ekonomilerde ulaşılmak istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır. Türkiye’de kadınların birçoğu ekonomik faaliyete katılırken yaşadığı en önemli zorluklardan biri finansmana erişiminden kaynaklanan zorluklar ve yeterli düzeyde tecrübeye sahip olmamalarıdır. Halbuki kadın girişimcilerin sayısının artması ya da var olan girişimci kadınların güçlendirilmesi beraberinde ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirliği artı yönde etkisi olacaktır. Çünkü nüfusun %49’unu oluşturan kadınlar, toplum refahı ve kalkınması için büyük bir etkiye sahiptirler. Bu çalışmada, kadın girişimciliği kavramı konusunda teorik bir çerçevesi oluşturulmakta ve ülkemizde kadın girişimciliğinin geliştirilmesine ilişkin bazı önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kadın Girişimciler, Kadın Girişimciliği, Girişimcilik, Sorunlar, Öneriler
Aaltio, I., Peltonen, H. (2009). Portraits of Russian Women Entrepreneurs: Identification And Ways Of Leadership, Journal Of Enterprising Culture, 17(4), 443-471.Akehurst, G., Simarro, E.,ve Mas‐Tur A. (2014). Women Entrepreneurship In Small Service Firms: Motivations, Barriers And Performance, The Service Industries Journal, 32(15), 2489–2505.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019


Makalenin Yazarları
Tuğba UYGUN
Caner GÜNAYDIN