Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 73 - 82 2019-05-31
Bir Maliyet Kontrol Aracı Olarak Standart Maliyet Sistemi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
Mehmet Murat GUTNU
14 261

Öz Standart maliyet sistemi fiili maliyetler ile standart maliyetler arasındaki sapmaları hesaplayan ve sapmaların nedenleri üzerinde durarak gerekli düzeltmeleri yapan bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı bir maliyet kontrol aracı olarak standart maliyet sistemini ve sapmalarını analiz etmektir. Bu çalışmada öncelikle standart maliyet sistemi teorik olarak tüm yönleriyle ele alınmış, daha sonra direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri sapma analizleri incelenmiştir. Özellikle, genel üretim giderlerinin ikili, üçlü, dörtlü ve beşli sapma analizleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler

Standart Maliyet Sistemi, Sapma Analizleri, Maliyet
Akdoğan, N. (2004). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara, Gazi Kitabevi.Bursal, N., Yücel E. (1987). Maliyet Muhasebesi İlkeler Ve Uygulama, İstanbul, Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 52.Büyükmirza, H. K. (2003). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara, Gazi Kitabevi.Büyükmirza, H. K. (1974). Maliyet Muhasebesinde Standart Maliyet Sapmaları ve Yönetim Açısından Analizi, Ankara, İ.T.İ.A. , Yayın No:87.Civelek, M., Özkan A. (2006). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara, Detay Yayıncılık.Çetin, A., Atmaca, M. (2009). Hedef ve Standart Maliyetleme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , C.26.S.1 Ss.313-329.Erdoğan, N., Saban, M. (2010). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, İstanbul, Beta Basım.Haftacı, V. (2009). Maliyet Muhasebesi, İzmit, Umuttepe Kitabevi.Hansen, D.R., Mowen M.M. (2006). Cost Management Accounting and Control. Fifth Edition, China.Hatunoğlu, Z. (1999). Tekstil Sektöründe Standart Maliyet Sistemi Uygulaması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.Koç, Y. (1972). Sanayi İşletmelerinde Standart Maliyetler, Ankara, A.Ü.S.B.F. Yayın No: 329.Kaygusuz, S. Y., Dokur, Ş. (2009). Maliyet Muhasebesi, Bursa, Dora Yayın.Küçüksavaş, N. (2002). Maliyet Muhasebesi, İstanbul, Beta Basım.Örten, R., Kaval, H., Karapınar, A. (2015). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, Ankara, Gazi Kitabevi.Tanış, V. N. (2005). Teknolojik Değişim Ve Maliyet Muhasebesi, Adana, Nobel Kitabevi.Türk, M. (2006). Standart Maliyet Yönetim Sisteminin İmalat İşletmesine Uygulanması (Kütahya Un Örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Türk, Z. (2001). Modern Bütçeleme Tekniği: Kaizen Bütçeleme. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:1-2.Yükçü, S. (1998). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir, Anadolu Matbaacılık.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019


Makalenin Yazarları
Mehmet Murat GUTNU