Cilt: 11 Sayı : 4
Holştayn Sığırlarında Foliküler ve Luteal Fazdaki Ovaryum Dokularında İntraovarian Genlerin Ekspresyon Profili
Expression Profile of Intraovarian Genes in Ovary Tissues at Follicular and Luteal Phases in Holstein Cattle
Selçuk ÖZDEMİR,Selim ÇOMAKLI,Harun ARSLAN

76 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ball PJH, Peters AR. Reproduction in Cattle. Third Edition, 242 p, Blackwell Publishing, Ltd, 2004; 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK.
Selçuk ÖZDEMİR,Selim ÇOMAKLI,Harun ARSLAN