Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı : 2 Sayfalar 78 - 87 2019-12-31
Yaşam Doyumunun Özyeterliliğe Etkisinde Yaşam Yöneliminin Aracı Rolü
Nükhet BAYER,Ayhan BAYRAM
21 261

Öz Amaç: Hemşirelerde yaşam doyumunun özyeterlilik üzerindeki etkisinde yaşam yöneliminin aracılık etkisini belirlemektir.  Yöntem: Kolayda örnekleme yöntemine göre Ankara ilindeki üç özel hastanede çalışan hemşirelere anket yapılarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24 programı, Amos 24 programı ve Process makrosu kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar: Regresyon analizi sonucunda yaşam doyumunun, özyeterlilik ve yaşam yönelimi üzerinde; yaşam yöneliminin de özyeterlilik üzerinde pozitif anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Özgün Değer: Yaşam doyumunun özyeterlilik üzerindeki etkisinde yaşam yöneliminin kısmi aracılık etkisinin olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler

Farkındalık, Gelişim, Hemşireler, Özyeterlilik, Yaşam Doyumu
Aiken, H.L. Sean, P. Clarke, D. ve Sloane, M. (2001). Hospital restructurıng: Does it adversely affect care and outcomes?. Journal Of Health And Human Services Administration, 23(4), 416-442.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-3177-0596Yazar: Nükhet BAYER Kurum: LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-0640-8106Yazar: Ayhan BAYRAM (Sorumlu Yazar)Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Nükhet BAYER
Ayhan BAYRAM