Yıl 2019, Sayı : 81 Sayfalar 21 - 36 2019-01-09
Otel İşletmelerinde Kârlılığı Etkileyen Değişkenlerin DuPont Analiz Tekniğiyle Ölçülmesi: Avrupa Borsalarında Ekonometrik Bir Analiz
Erdinç KARADENİZ,Levent KOŞAN,Fatih GÜNAY,Selda DALAK
36 261

Öz Bu çalışmanın amacı Avrupa kıtasındaki sermaye piyasalarında işlem gören otel işletmelerinde kârlılığın DuPont finansal analiz tekniğiyle incelenmesidir. Ayrıca DuPont analiz tekniğinde kullanılan değişkenler bağlamında otel işletmelerinin aktif ve özkaynak karlılıklarını etkileyen değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçlarla DuPont tekniğinde ele alınan oranlardan hareketle Avrupa kıtasında payları borsada işlem gören 76 otel işletmesinin 2007-2016 dönemi aktif ve özkaynak kârlılıkları panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre Avrupa’da halka açık otel işletmelerinin aktif kârlılıkları üzerinde net kâr marjının etkisi pozitif ve anlamlı iken, aktif devir hızının anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Öte yandan Avrupa’da halka açık otel işletmelerinde özkaynak kârlılığında net kâr marjının etkisi pozitif yönde anlamlı olup, özkaynak çarpanının etkisi anlamlı ve negatiftir. Aktif kârlılığında olduğu gibi özkaynak kârlılığında da aktif devir hızının kârlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca Avrupa’da halka açık otel işletmelerinin incelenen dönemde gider ve maliyetlerini karşılayacak düzeyde bir gelir ve kâr elde edemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

DuPont Analiz Tekniği, Aktif Kârlılığı, Özkaynak Kârlılığı, Halka Açık Otel İşletmeleri, Avrupa Borsaları
Aydın, Nurhan - Başar, Mehmet - Coşkun, Metin (2007), Finansal Yönetim, 2. Baskı. Genç Copy Center, Eskişehir.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 9 Ocak 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2658-8490Yazar: Erdinç KARADENİZ Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

Orcid : 0000-0001-7630-6354Yazar: Levent KOŞAN Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

Orcid : 0000-0003-0892-514XYazar: Fatih GÜNAY Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

Orcid : 0000-0003-2735-1006Yazar: Selda DALAK Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2019


Makalenin Yazarları
Erdinç KARADENİZ
Levent KOŞAN
Fatih GÜNAY
Selda DALAK