Yıl 2019, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 95 - 115 2019-09-04
TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞININ BOYUTLARININ VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Melis ERÇİN YURCU,Canan ERYİĞİT
23 261

Öz Çalışmanın amacı eğitim düzeyi yüksek tüketicilerin hangi ülkelere karşı düşmanlık hissettiklerinin ve bu ülkelere yönelik düşmanlığın boyutlarının belirlenmesi ve bu hislerin tüketicilerin söz konusu ülke ürünlerini satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Tüketici düşmanlığının dinamik, çok boyutlu ve ülkelere özgü yapısından dolayı önceki çalışmalarda uygulanan ölçümler ile kapsanamayan boyutlarının nitel yöntemlerle ortaya çıkarılması mümkündür. Bu çerçevede 21 bireyden derinlemesine görüşme tekniğiyle toplanan veriler betimsel ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye’de eğitim düzeyi yüksek tüketicilerin en fazla düşmanlık duydukları ülkelerin Amerika, Fransa, İsrail ve Rusya olduğu tespit edilmiştir. Tüketici düşmanlığı çalışmanın örneklemi için, ekonomik, savaş, siyasi ve sosyo-kültürel düşmanlık şeklinde ortaya çıkmaktadır. Amerika’ya karşı siyasi düşmanlık, savaş düşmanlığı ve ekonomik düşmanlık, Fransa’ya karşı genel düşmanlık, İsrail’e karşı savaş düşmanlığı, politik düşmanlık ve sosyo-kültürel düşmanlık ve Rusya’ya karşı siyasi ve ekonomik düşmanlık hissedilmektedir. Tüketici düşmanlığı satın alma niyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu etkinin gücü düşmanlığın boyutlarına göre farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler

Tüketici Düşmanlığı, Ekonomik Düşmanlık, Savaş Düşmanlığı, Siyasi Düşmanlık
Akdoğan, M. Ş., Özgener, Ş., Kaplan, M. ve Coşkun, A. (2012). The effects of consumer ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase ıntent: the moderatıng role of consumer loyalty. Emerging Markets Journal, 2, 1-12.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 4 Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2019


Makalenin Yazarları
Melis ERÇİN YURCU
Canan ERYİĞİT