Cilt: 1 Sayı : 1
TÜRKİYE'DE FİNANS EĞİTİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
Alev Dilek AYDIN

22 129

Öz Finansal okuryazarlık kavramıülkemizdeki tasarruf oranlarının neden arttırılamadığının sorgulandığı birortamda günlük hayatımızda finans alanında giderek daha çok tartışılankonuların başında gelmektedir. Bu kavram sadece ülkemizde değil, neredeyse tümdünyada ülke politikalarına ve stratejilerine yön veren bir kavram halinegelmiştir. Bu alanda başta Dünya Bankası (Worldbank) ve Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD) gibi birçok uluslararası kuruluş finansal okuryazarlıkkonusunda çeşitli araştırmalar ve raporlar yayınlayarak ülke yönetimlerinifinansal okuryazarlığa hak ettiği önemi vermeye ve hatta onu devlet politikasıhaline getirmeye teşvik etmektedir. Bu çalışmada finans eğitimi ile finansalokuryazarlık arasındaki ilişki üniversitelerde verilen temel finans eğitimleribağlamında değerlendirilecektir. Bunun için ise Haliç Üniversitesi'nde 2015Şubat ile 2016 Haziran ayları arasında Kurumsal Finans ve Finansal Yönetimdersleri almış 300 öğrenci üzerinde öğrencilerin finansal okuryazarlıkdurumlarını ölçen bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın önemli birözelliği öğrencilere bu dersler almadan önce ve aldıktan sonra anket uygulanarakfinansal okuryazarlık anlamında bir gelişme kaydedip kaydetmediklerinin incelemişolmasıdır. İnceleme sonucunda başta üniversitelerde olmak üzere tüm eğitimkurumlarında verilen finans eğitimine dair eleştirel bir değerlendirme yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finans, Finans Eğitimi

Kaynakça

BALL, S. J., Davies, J., David, M., and Reay, D. (2002). “Classification and Judgment: Social Class and the Cognitive Structures of Choice of Higher Education”. British Journal of Sociology of Education, 23: 51-72.
Alev Dilek AYDIN