Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 13 Sayfalar 264 - 283 2007-06-01
DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE UYGULAMASI
Erşan SEVER,Zekeriya MIZRAK
12 261

Öz trenBu çalışmada döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 1987:01-2006:06 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’de döviz kuru, enflasyon oranı arasındaki ilişkiler VAR yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, değişkenler hem kendi değerlerinden hem de diğer değişkenlerde meydana gelen şoklardan etkilenmektedirler. Fakat döviz kurları enflasyon ve faiz oranından daha dışsal konumdadır. Döviz kuru değişmelerinin enflasyon ve faiz oranı üzerine etkisi daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle enflasyon ve faiz oranlarının istikrar kazanmasında döviz kuru istikrarı önemli faktörlerden birisi olmaktadır. Ayrıca faiz oranları üzerinde kamusal borçlanmaya bağlı olarak artan risk priminin etkisi de görülmektedir.In this study, investigated connections between exchange rates, inflation and interest rates. This paper, with data between 1987:01 and 2006:06, analysed to apply VAR method to relationships between exchange rates, inflation and interest rates in Turkey. We find that, variables are effected both its own values and the others variables occur shocks. But exchange rates are more external than inflation and interest rates. The effects of changes exchange rate on inflation and interest rates are more high level. Therefore exchange rate has one of the important factors for stabilization inflation and interest rates. Besides, it is also seen that, the effects of increasing risk premium connected with public debt on interest rates

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2007


Makalenin Yazarları
Erşan SEVER
Zekeriya MIZRAK