Yıl 2009, Cilt: 8 Sayı : 16 Sayfalar 59 - 81 2009-12-01
STRATEJİK YÖNETİM MODELİ OLARAK KURUMSAL KARNENİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Atila KARAHAN,Ersan ÖZGÜR
16 261

Öz trenGünümüzde sağlık sistemi paydaşlarının beklentileri sosyal devlet olma ilkelerinin yerleştirilmesi yönünde gelişmektedir. Beklentilerin karşılanması için sürekli gelişen teknolojiden bilimsel bilgi birikiminden, fayda elde etmek için yararlanılmalıdır. Sağlık sistemini yönetme sorumluluğunda olanlar, bilgi çağının getirdiği yenilikleri kullanmalı ve sürekli olarak artan beklentileri karşılamak için hızla harekete geçip sistemi dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türk sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan değişime yönelik stratejik bir yönetim modeli olan Kurumsal Karne yönteminin uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu doğrultuda Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde yapılan uygulamadan örnekler verilerek stratejik bir performans değerlendirme sisteminin sağlık sektöründe nasıl ele alınacağı incelenmiştir.Nowadays the expectation of health system shareholders is developing according to be a social state principles. For reaching the expectations it must be done for getting benefit from continuously developing technology, accumulation of scientific informations. The health system authority are must be use the new informations and they must acting speedly to variate the system for corresponding new expectations which are continuously developing. The aim of this study is researching the practicability of the poverty of variation in Turkish health sector with a strategic management model of Balanced Scored Card. In this direction a strategic performance evaluation made in health sector and it is analyze with sample of Afyon Kocatepe University Hospital.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Atila KARAHAN
Ersan ÖZGÜR