Cilt: 6 Sayı : 4
Posterior dişsizliğin kondil boyutlarındaki değişimine etkisinin dijital panoramik röntgen ile değerlendirilmesi
Bilgün ÇETİN,Halil AYYILDIZ,Faruk AKGÜNLÜ

15 129

Öz Amaç: Çalışmamızda çift taraflı posterior dişsizliği bulunan 40 yaş veüzerindeki kadın hastalarda eklem kondilinin boy ve genişlik uzunluklarınındeğişip değişmediğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler:Çalışma için sistemik durumu bilinen hastalarındijital panoramik röntgenleri kullanılmıştır. Kırk yaş ve üzeri 30 adet çifttaraflı posterior dişsizliğe sahip ve 30 adet çift taraflı posterior kapanışasahip hastaların röntgenleri kullanılmıştır. Görüntüler Image j (version 14)görüntü analiz programı kullanılarak çene radyolojisi uzmanı tarafından birhafta ara ile iki kez ölçülmüş ve verilerin istatistiği için IBM SPSS (version22) programı kullanılmıştır.  Her iki hasta grubu arasında fark için bağımsızörneklem t testi, sağ ve sol kondiller arası fark için de bağımlıörneklem t testi kullanılmıştır.Bulgular: İki ölçüm arasında 0.996 uyum bulunmuş ve analizler için ilk ölçümlerkullanılmıştır. İki grup arasında kondil yüksekliğinin ve genişliğinin uzunluklarıbakımından istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Ayrıca posterior dişsizhastalarda hem genişlik hem boy uzunluğu bakımından sağ ve sol kondillerarasında anlamlı fark bulunmuştur. Dişli hastalarda ise anlamlı fark yoktur.Sonuç: Yapılan çalışma ile posterior dişsizliğin kondil boyutlarında artışaneden olabileceği bu durumun ise hastanın mandibulasını çiğneme sırasındaanteriora kaydırmasına adaptasyon olabileceği düşünülmüştür.ANAHTARKELİMELERKısmidişsizlik, Kondil, Panoramik radyografi
Anahtar Kelimeler: Kısmi dişsizlik, Kondil, Panoramik radyografi

Kaynakça

1. Huumonen S, Sipilä K, Haikola B, Tapio M, Söderholm A L, Remes‐Lyly T, et al. Influence of edentulousness on gonial angle, ramus and condylar height. J Oral Rehabil 2010;37(1):34-8.2. Levorová J, Machoň V, Guha A ve Foltán R. Osteoarthrosis of temporomandibular joint related to the defects of posterior dentition: a retrospective study. Prague Med Rep 2016;117(4):176-84.3. Poveda-Roda R, Bagan J, Carbonell E ve Margaix M. Diagnostic validity (sensitivity and specificity) of panoramic X-rays in osteoarthrosis of the temporomandibular joint. Cranio 2015;33(3):189-94.4. .Momjian A, Courvoisier D, Kiliaridis S ve Scolozzi P. Reliability of computational measurement of the condyles on digital panoramic radiographs. Dentomaxillofac Radiol 2011;40(7):444-50.5. Joo J-K, Lim Y-J, Kwon H-B ve Ahn S-J. Panoramic radiographic evaluation of the mandibular morphological changes in elderly dentate and edentulous subjects. Acta Odontol Scand 2013;71(2):357-62.6. Okşayan R, Asarkaya B, Palta N, Şimşek İ, Sökücü O ve İşman E. Effects of edentulism on mandibular morphology: evaluation of panoramic radiographs. ScientificWorldJournal 2014.7. Sairam V, Potturi G R, Praveen B ve Vikas G. Assessment of effect of age, gender, and dentoalveolar changes on mandibular morphology: A digital panoramic study. Contemp Clin Dent 2018;9(1):49.8. Merrot O, Vacher C, Merrot S, Godlewski G, Frigard B ve Goudot P. Changes in the edentate mandible in the elderly. Surg Radiol Anat 2005;27(4):265-70.9. Krisjane Z, Urtane I, Krumina G ve Zepa K. Three-dimensional evaluation of TMJ parameters in Class II and Class III patients. Stomatologija 2009;11(1):32-6.10. Al-koshab M, Nambiar P ve John J. Assessment of condyle and glenoid fossa morphology using CBCT in South-East Asians. PLoS One 2015;10(3):e0121682.
Bilgün ÇETİN,Halil AYYILDIZ,Faruk AKGÜNLÜ