Yıl 2019, Cilt: 29 Sayı : 3 Sayfalar 382 - 387 2019-09-30
Weight-Length Relationships with Maximum Length Record of Striped Sea Bream (Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758) for Turkish Seas
Türkiye Denizleri için Mırmır Balığı’nın (Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758) Maksimum Boy Kaydı ve Ağırlık-Boy İlişkisi
Özgür CENGİZ
15 261

Anahtar Kelimeler

Acarli, D., Kara, A., & Bayhan, B. (2014). Length-weight relations for 29 fish species from Homa Lagoon, Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 44, 249-257. doi: 10.3750/AIP2014.44.3.09
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-1863-3482Yazar: Özgür CENGİZ (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Eylül 2019


Makalenin Yazarları
Özgür CENGİZ