Yıl 2001, Cilt: 41 Sayı : 1 Sayfalar 59 - 66 2001-06-01
Fattening Performance and Carcass Characteristics of Chios X Kıvırcık Crossbred (F1) Male Lambs
SAKIZ X KIVIRCIK MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ
Mustafa OĞAN
8 261

This study was carried out to investigate the fattening performance and carcass characteristics of Chios X Kıvırcık male lambs F1. Seventy-three crossbred lambs at the age of 4-6 months were used in this study. The lambs were fed with alfalfa hay and concentrates ad libitum. The lambs were taken to fattening at average a live weight of 28.22 kg and were fed until they reached 43.85 kg of live weight. The average fattening period was 58.23 days. Average daily gain and concentrate intake drymatter for 1 kg of live weight gain during the fattening period were found to be 276.4 g and 5.63 kg, respectively. At the end of the fattening period, some of the slaughter and carcass characteristics of the lambs were determined as follows: Slaughter weight was 44.8 kg; warm carcass weight was 23.14 kg; cold carcass weight was 22.44; dressing percentage (cold) was 50.09 % and total of kidney and pelvic fat was 0.33 kg. The ratios of leg weight, forearm weight, loin weight and back weight in the carcass were found to be 31.13 %, 17.81 %, 7.16 % and 8.12 %, respectively. Eye-muscle area and fat thickness were determined to be 14.50 cm2 and 0.39 cm, respectively.
Bu çalışma, Sakız X Kıvırcık melezi F1 erkek kuzuların besi performansı ve karkas özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 4-6 aylık yaşta 73 baş melez erkek kuzu kullanılmıştır. Beside kuzular kuru yonca ve kesif yemle ad libitum olarak yemlenmiştir. Kuzular ortalama 28.22 kg canlı ağırlıkta besiye alınmış, ortalama 43.85 kg’a kadar beslenmiştir. Besi ortalama 58.22 gün sürmüştür. Besi süresince günlük canlı ağırlık artışı ve bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kesif yem kuru maddesi sırası ile 276.4 g ve 5.63 kg bulunmuştur. Besi sonunda kesilen kuzuların, kesim öncesi canlı ağırlığı 44.8 kg, sıcak karkas ağırlığı 23.14 kg, soğuk karkas ağırlığı 22.44 kg, soğuk karkas randımanı % 50.09 ve böbrek-leğen yağları 0.33 kg olarak belirlenmiştir. Karkasta but, kol, bel ve sırt oranları sırası ile % 31.13, % 17.81, % 7.16 ve % 8.12 bulunmuştur. Musculus longissimus dorsi (MLD) kesit alanı ve kabuk yağı kalınlığı sırası ile 14.50 cm2 ve 0.39 cm olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2001


Makalenin Yazarları
Mustafa OĞAN