Cilt: 12 Sayı : 1
Hizmet Sektöründe Çalışan Memnuniyeti: Şirketler Grubuna Bağlı Kargo Şirketi ve Kırtasiye Mağazalar Zinciri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Ömer Faruk ÜNAL

1.4K 129

Öz Çalışan memnuniyeti gerek çalışanların özel ve iş yaşamları gerekse örgüt ve toplum açısından günümüzün en önemli konularından biridir. Çünkü işinden memnun olmayan çalışanlar kendileri, örgüt ve toplum için bir kısım kayıplara sebep olmaktadır. Bu araştırmanın amacı hizmet sektöründe çalışan memnuniyetinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bir şirketler grubuna ait kargo şirketi ve kırtasiye mağazalar zincirinde çalışan 2200 kişi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem seçilmeden e.posta adresi olan 1700 çalışana anket gönderilmiş ve 1100 geri dönüş alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışan memnuniyetinin "yönetişim", "iş ve çevresi", "dışsal ödüller" ve "iş güvenliği" olarak dört boyutunun oluştuğu görülmektedir. Çalışan memnuniyeti bazı değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Özellikle ücret ve terfilerdeki adaletsizlik önlem alınması gerekli konular olarak öne çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet Sektöründe Çalışan Memnuniyeti: Şirketler Grubuna Bağlı Kargo Şirketi ve Kırtasiye Mağazalar Zinciri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Kaynakça

...
Ömer Faruk ÜNAL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.