Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı : 2 Sayfalar 255 - 264 2017-05-01
Environmental Kuznets Curve: The Evidence from BSECCountries
Çevresel Kuznets Eğrisi: KEİÖ Ülkeleri Uygulaması
Şenay SARAÇ,Aykut YAĞLIKARA
21 261

The Environmental Kuznets Curve hypothesis observes the linkage between environmental quality and per capita income. It argues that environmental quality decreases in early periods of GDP growth per capita. But from a certain point it begins to increase. This paper examines the presence of the Environmental Kuznets Curve in Black Sea Economic Cooperation (BSEC) countries by using the variables, energy consumption, CO2 emissions per capita income for the time period of 1992-2012. Panel data is used in order to test if there is a relationship that supports the Environmental Kuznets Curve hypothesis
Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi çevresel kalite ve kişi başı gelir arasındaki bağlantıyı araştırmaktadır. Bu yaklaşıma göre kişi başı gelir büyümesinin ilk aşamalarında çevresel kalite düşmekte ve belirli bir noktadan sonra ise artmaya başlamaktadır. Bu çalışmada Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ülkelerinde enerji tüketimi, CO2 emisyonu ve kişi başı gelir değişkenleri kullanılarak 1992-2012 zaman periyodunda Çevresel Kuznets Eğrisi’nin varlığını araştırılmaktadır. Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini destekleyen bir ilişkinin varlığının tespit edilmesinde panel yöntemi kullanılmıştır

Anahtar Kelimeler

Acaravcı, A. and Öztürk, I. (2010) “On the Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth in Europe” Energy, 35: 5412-5420.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2017


Makalenin Yazarları
Şenay SARAÇ
Aykut YAĞLIKARA