Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 36 2019-04-25
ON AGING AND SPACE RELATİONSHİP: ANALYSIS OF MOSQUE AND COFFEE SHOPS IN INDIVIDUAL USE OF ELDERLY MEN IN TURKEY
YAŞLANMA VE MEKÂN İLİŞKİSİ ÜZERİNE: TÜRKİYE'DE YAŞLI ERKEK BİREYLERİN CAMİİ VE KAHVEHANE KULLANIMLARININ ANALİZİ
Mahmud Mücahid SAĞMAN,Şerif ESENDEMİR
17 261

Anahtar Kelimeler

Baudrillard, Jean (2008). Tüketim Toplumu; Söylenceleri/Yapıları. Çev: Hazal Deliceçaylı – Ferda Keskin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Yayımlanma Tarihi Nisan 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Mahmud Mücahid SAĞMAN
Şerif ESENDEMİR