Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı : 14 Sayfalar 81 - 91 2016-06-01
A RESEARCH ON THE ATTITUDES OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENT EMPLOYEES TOWARDS DOUGLAS McGREGOR'S THEORY X AND Y
KONAKLAMA İŞLETMESİ ÇALIŞANLARININ DOUGLAS McGREGOR’UN X VE Y TEORİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ömer Akgün TEKİN,Murat BAŞ,Atilla GÖKDEMİR
15 261

Douglas McGregor's X and Y Theories have an important position in management approaches history. X Theory that was suggested by McGregor almost summarizing the Classical management approach, the Y Theory gives idea about the core of Neo-classical management approach. Managers' and employees' attitudes about Douglas McGregor's Theory X and Y can give an idea about their management approach preferences. In this sutdy, it is aimed to investigate how hotel managers and employees evaluate other employees with regards to Theory X and Y. At the end of research it is determined that participants have relatively closer point of view to Y Theory
Douglas McGregor'un X ve Y Teorileri yöntemin yaklaşımları tarihinde önemli bir yere sahiptir. McGregor tarafından ortaya atılan X Teorisi adeta Klasik yönetim yaklaşımını özetlerken, Y Teorisi ise Neo-klasik yönetim yaklaşımının özü hakkında fikir vermektedir. Yöneticilerin ve çalışanların Douglas McGregor'un X-Y Teorileri hakkındaki tutumları, tercih edecekleri yönetim yaklaşımları hakkında fikir verebilir. Bu araştırmada; konaklama işletmeleri yöneticileri ve çalışanlarının diğer çalışanları X-Y Teorileri çerçevesinde nasıl değerlendirdiklerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri anket tekniği ile toplanmış ve veriler nicel yöntemler ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların nispeten Y Teorisine daha yakın bir bakış açısında sahip oldukları belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler

Aydın, O.T. (2012). “The impact of Theory X, Theory Y and Theory Z on Research Performance: An Empirical Study from a Turkish University”, International Journal of Advances in Management and Economics, 1(5), 24-30.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Ömer Akgün TEKİN
Murat BAŞ
Atilla GÖKDEMİR