Cilt: 36 Sayı : 3
Sosyo-demografik değişkenlerin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi endodonti hastalarının memnuniyetleri üzerine etkisi: anket analizi
The effect of socio-demographic variables on the endodontic patients’ satisfaction at the Faculty of Dentistry at Gazi University: questionnaire analysis
Ruhigül AYDIN,Bülent ALTUNKAYNAK,Güven KAYAOĞLU

13 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Prakash B. Patient satisfaction. J Cutan Aesthet Surg 2010;3:151-5.
Ruhigül AYDIN,Bülent ALTUNKAYNAK,Güven KAYAOĞLU