Yıl 2003, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 39 - 46 2003-05-01
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK SEÇİMİNE ALTERNATİF YAKLAŞIM VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Rabia Bahar ÜSTE
34 261

Öz entrThis project suggests an alternative electoral system in the election of the university rector in stead of the prevailed one. The methodology pursued in the election of rectors is also problematic just like the other elections. The university staff are eager to see the correction of irregularities wearing out the university and having many externalities on the operation of this institution The regulation of the elections such a way as to reflect the free will can enable to solve many problems from its scratch. Hence, this study intends to show what sort of critiques have been directed to the established electoral system so far, and to find out what kind of electoral system should beadopted.Seçimlerde, seçim sistemlerinin hür iradeyi yansıtabilecek yaratabilecek birçok konunun baştan çözümlenmesini sağlar. Bu çalışmada da ortaya konulmak istenilen, rektörlük seçim sistemine yönelik eleştirilerin neler olduğu ve alternatif bir seçim sisteminin nasıl olması gerektiği sorularına yanıt bulabilmektir. Demokratik bir yönetimin oluşumunda seçim ve seçim sistemi temel unsurlardır. Demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan seçim, üniversitelerimiz için de böyledir. Üniversitelerde özellikle yönetimin başında bulunacak kişinin seçiminde kullanılan seçim sistemi, yönetimin belirlenmesinde anahtar rol oynayacaktır

Anahtar Kelimeler

AKINCI, Beril (1998), Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2003
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2003


Makalenin Yazarları
Rabia Bahar ÜSTE