Yıl 2009, Cilt: 64 Sayı : 04 Sayfalar 77 - 100 2009-04-01
ENFLASYON HEDEFLEMESİ, MALİYET ENFLASYONU, BİRİKİM VE DÖNÜŞÜM
ENFLASYON HEDEFLEMESİ, MALİYET ENFLASYONU, BİRİKİM VE DÖNÜŞÜM
Ayşe Özden BİRKAN
20 261

Bu çalışmada üretimde ithal girdi kullanan, uluslararası ticarete açık, borçlu ve küçük bir ekonomi için tek sektörlü Kalecki tipi bir model geliştirilmiştir. Modelde maliyet eki (mark up) oranının faiz oranı ve döviz kurundaki değişikliklere hassasiyet göstermesinin yanı sıra yerli firmalara yabancılar tarafından uzun dönemli finansman sağlanmaktadır. Geliştirilen model çerçevesinde yüksek faiz oranı ve yerli para biriminin güçlenmesiyle temsil edilen enflasyon hedeflemesi politikasının kısa ve uzun dönem ekonomik denge değerlerine olan etkisi incelenmektedir. Olası senaryolardan gelişmekte olan ülkeler için en geçerli olanı kısa dönemde, kâr oranı, kapasite kullanım oranı ve sermaye birikim hızında, miktarı model parametreleriyle belirlenen bir düşüş öngörmektedir. Firmaların borç-sermaye oranının ve dış borçların toplam borç içindeki payının bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı görülmektedir. Borç-sermaye oranının sabitlenmesiyle tanımlanan uzun dönemde denge çözümlemesi enflasyon hedeflemesi politikasının kısa dönemli daraltıcı etkilerinin uzun dönemli dengesizlikleri de beraberinde getirebileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler

AGENOR, Pierre-Richard (2000), “Monetary Policy under Flexible Exchange Rates: An Introduction to Inflation Targeting,” World Bank Policy Research Working Paper, 2511.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2009
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2009


Makalenin Yazarları
Ayşe Özden BİRKAN