Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 65 - 74 2020-02-15
Türkiye Ekonomisinde Lojistik
İbrahim Halil OĞUZ,Demet OĞUZ
16 261

Öz Lojistik, tarihi gelişimine bakıldığında sanayi devrimi ve küreselleşme olgusu ortaya atılana kadar askeri alanda kısıtlı kalmıştı. Sanayi Devrimi’nden sonra lojistik evrim geçirmiştir. Dünyanın tek bir ekonomi haline geldiği küreselleşmeyle birlikte lojistik olgusu git gide büyüyerek koca bir sektör haline gelmiştir. Teknolojinin, ticaretin ve iletişimin gelişmesiyle birlikte lojistik sektörü de zorlu rekabet ortamı içerisinde kalmıştır. Sektör, gerek ulusal gerekse uluslararası ekonomilerde oldukça geniş bir alana hitap etmektedir. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle lojistik sektöründe önemli bir rol oynayan ülkelerin başında gelmektedir. Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun geçiş koridorunda yer alan Türkiye,  lojistik sektöründe ayrıca oldukça avantajlı bir ülke konumundadır. Çalışma da Türkiye’nin Kara, hava, demir ve denizyolu taşımacılık sektöründeki mevcut durumuna ek olarak boru hattı taşımacılığındaki konumu incelenerek bilgi aktarılmıştır. Ayrıca Türkiye’de uygulanan lojistik sektörü için eleştirel yaklaşımla sektörün gelişimi için atılması gereken adımlar anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler

Sanayi Devrimi, Lojistik, Teknoloji, Küreselleşme
Akbulut, D. (2016). Türkiye’de karayoluyla yapılan kargo taşımacılığının yapısı ve sektörel değerlendirmeler. Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.Council of Supply Chine Management Professionals,(2017),Erişim Tarihi: 30.12.2016 http://cscmp.org/imis0/CSCMP/Footer/Who_We_Are.aspxDENİZ, T. (2016). Türkiye’de Ulaşım Sektöründe Yaşanan Değişimler Ve Mevcut Durum. Doğu Coğrafya Dergisi, 21(36), 135-156.Gülen, K. G. (2011). Lojistik sektöründe durum analizi ve rekabetçi stratejiler. İstanbul Ticaret Odası.İKV (2011c), İktisadi Kalkınma Vakfı, “Mali Yardımın Sektörel Dağılımı”, Erişim tarihi: 07/01/2017, http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/tablo-2__2_.pdfİKV (2014), İktisadi Kalkınma Vakfı, “Katılım Müzakereleri”, http://www.ikv.org.tr/icerik. asp?konu=abmuktesebati&baslik=AB Müktesebatı Koban, E., & Yıldırır, H. K. (2011). Dış ticarette lojistik. Ekin Basım Yayın Dağıtım.Lojistik Sektör Raporu 2013. İstanbul: MÜSİAD Araştırma Raporları, 87.Milli Eğitim Bakanlığı, (2011). Ulaştırma Hizmetleri Demiryolu Taşımacılığı, Ankara.T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2016). Ulaşan ve Erişen Türkiye 2016 Havacılık ve Uzay Teknolojileri 285-360, Ankara.TOBB Ekonomik Rapor, (2012) “68. Genel Kurul raporu”, Ankara. http://www.tobb.org. tr/Documents/yayinlar/68GK/ekonomikRapor2013%20-%20Kopya.pdf. TOBB Ekonomik Rapor, (2014). Ankara. TÜİK, (2014) Türkiye İstatistik Kurumu Web Sayfası, Erişim Tarihi: 3 Mart 2014, http:// www.tuik.gov.tr/Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, (2016). Onuncu Kalkınma Planı, Ankara. Türkiye Lojistik Kataloğu (2011), UTIKAD 25. Yıl sayısı, AnkaraUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (2012), Deniz Ticareti İstatistikleri, Erişim Tarihi: 07.01.2016, www.denizticareti.gov.tr
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi 15 Şubat 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
İbrahim Halil OĞUZ
Demet OĞUZ