Yıl 2013, Cilt: 13 Sayı : 25 Sayfalar 242 - 261 2013-03-01
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION (EPI) ON THE EU AND TURKEY’S ADMINISTRATIVE SYSTEM IN NATURE PROTECTION POLICY
ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİNİN AVRUPABİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TÜRKİYE‟NİN İDARİSİSTEMİNDE DOĞA KORUMA POLİTİKASI
Feza Sencer ÇÖRTOĞLU
23 261

Environmental Policy Integration (EPI) has become one of the important concepts in the EU Environmental Policy. However, the implementation of EPI in both the EU and the member states seems to be insufficient especially in the EU Nature Protection Policy. Although the EU urges member states‟ administrative systems to make necessary reforms, the EU has not been able to put any model administrative system. Accordingly, Turkey has to make changes within its administrative system to implement EPI properly though Turkey can only benefit from some best practices. Therefore, Turkey should initially examine its existing administrative system and make necessary reforms and then internalize norms and practices relating to EPI in its administrative system
Çevre Politikasının Bütünleşmesi (ÇPB) Avrupa Birliği‟nin (AB) çevre politikası içerisinde önemli bir kavram haline gelmiştir. Bununla birlikte, ÇPB‟nin uygulanması hem AB hem de üye ülkelerde özellikle doğa koruma politikası içerisinde yetersiz görünmektedir. AB, üye ülkelerin idari sistemlerini gerekli reformlar konusunda zorlasa da, henüz bir idari sistem modeli ortaya koyamamıştır. Buna koşut olarak; kimi iyi uygulamalardan yararlanan Türkiye de, ÇPB‟yi uygulamak üzere idari sisteminde çeşitli değişiklikler yapmak zorundadır. Bu yüzden, ilk olarak Türkiye kendi mevcut idari sistemini gözden geçirmeli, gerekli reformları yapmalı ve ÇPB ile ilgili norm ve uygulamaları kendi idari sistemine içselleştirmelidir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2013


Makalenin Yazarları
Feza Sencer ÇÖRTOĞLU