Yıl 2018, Cilt: 25 Sayı : 1 Sayfalar 50 - 55 2018-03-01
Anal Fissür Tedavisinde Düşük Doz Botulinum Uygulaması ile Yüksek Doz Botulinum Uygulamasının Karşılaştırılması
Yavuz Savaş KOCA,İhsan YILDIZ,Mustafa Tevfik BÜLBÜL
23 261

Öz Amaç: Anal fissür tedavisinde kullanılan Botulinum toksininin kullanım dozlarının komplikasyon, geç nüks ve tedavi etkinliğinin araştırılması.Gereç ve Yöntem:2011-2013 yılları arasında anal fissürü tedavisi için Botulinum toksini injeksiyonu yapılan toplam 90 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Uygulama sonrası hastaların dermografik özellikleri ve erken (ağrı, hematom, infeksiyon, gaz inkontinansı, abse), geç komplikasyonları (gayta inkontinansı, nüks) bakımından incelendi. Bulgular: Tedavide 30 İU Botulinum uygulanan 44 hastadan 34 hastada anal fissürün tamamen iyileştiği görüldü. İyileşme olmayan 10 hastaya 2. kez Botulinum enjeksiyonu yapıldı. Semptomları ve fissürü gerilemeyen 4 hastaya ise aynı tedavi 3. Kez tekrarlandı. 4 hastanın sonraki kontrollerinde 1 hastada tamamen iyileşme izlendi. 3 hastada yeterli iyileşme izlenmedi. Bir yıllık kontrolde ise 3 hastada nüks anal fissür tespit edildi.  Tedavide 90 İU ile uygulanan 46 hastadan 40 hastada anal fissürün tamamen iyileştiği görüldü. İyileşme olmayan 6 hastanın ikisi kendi istekleri üzerine sfinkterotomi operasyonu ile tedavi edilirken diğer 4 hastada yeniden Botulinum enjeksiyonu yapıldı. Bu 4 hastanın sonraki kontrollerinde tamamen iyileşme izlendi. Bir yıllık kontrolde ise 2 hastada nüks anal fissür tespit edildi.Sonuçlar: Botulinum toksini enjeksiyonu düşük komplikasyon ve yaklaşık %90’na varan etkinliği ile güvenli bir şekilde uygulanabilir. Yüksek doz uygulamada geçici komplikasyonlar daha fazla görülmekle birlikte tekrar uygulama gereksinimi düşük doz uygulamaya nazaran anlamlı şekilde düşüktür bu da hasta memnuniyeti ve maliyet açısından yüksek doz uygulamayı daha tercih edilebilir bir yöntem kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Anal Fissür, Botulinum Toksin, Doz
Kaynaklar:1.Hazar H. Anal Fissure and High Dose Botulinum Toxin: A Pilot Study of 11 Patients. Kolon Rektum Hast Derg (TKRCD) 2013;23(1):24-30.2.Dinç T, Ege B, Karslı MF, Faruk Coşkun F. Comparison of botox and lateral internal sphincterotomy treatment outcomes in chronic anal fissures. Dicle Medical Journale 2014;41 (1):133-7.3. Bobkiewicz A, Francuzik W, Krokowicz L, Studniarek A, Ledwosiński W, Paszkowski J, et al. Botulinum Toxin Injection for Treatment of Chronic Anal Fissure: Is There Any Dose-Dependent Efficiency? A Meta-Analysis World J Surg. 2016;40(12):3064-3072. 4. Shao WJ, Li GC, Zhang ZK. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials comparing botulinum toxin injection with lateral internal sphincterotomy for chronic anal fissure. Int J Colorectal Dis. 2009;24(9):995-1000. 5. Dat A, Chin M, Skinner S, Farmer C, Wale R, Carne P et al. Botulinum toxin therapy for chronic anal fissures: where are we at currently? ANZ J Surg. 2015;30.doi:10.1111/ ans.13329. [Epub ahead of print]6. Scholz T, Hetzer FH, Dindo D, Demartines N, Clavien PA, Hahnloser D. Long-term follow-up after combined fissurectomy and Botox injection for chronic anal fissures. Int J Colorectal Dis.2007;22(9):1077-81.7. Bibi S, Zutshi M, Gurland B, Hull T. Is Botox for anal pain an effective treatment option? Postgrad Med. 2016 Jan;128(1):41-5. 8. Piccinni G, Poli E, Angrisano A, Sciusco A, Testini M. Botox for chronic anal fissure: is it useful? A clinical experience with mid-term follow-up. Acta Biomed. 2009;80(3):238-42.9. Mehrotra S. Beyond Beauty: Botulinum Toxin Use in Anal Fissure. Med J Armed Forces India. 2009;65(3):213-5. 10. Brisinda G, Vanella S, Crocco A, Maria G. Type A botulinum toxin treatment for chronic anal fissure. Int J Colorectal Dis. 2012;27(11):1543-5.11. Wald A, Bharucha AE, Cosman BC, Whitehead WE. ACG clinical guideline: Management of benign anorectal disorders. Am J Gastroenterol 2014;109:1141–57. 12. Glover PH, Tang SJ, Whatley JZ, et al. High-dose circumferential chemodenervation of the internal anal sphincter: A new treatment modality for uncomplicated chronic anal fissure: A retrospective cohort study (with video). Int J Surg 2015;23:1–4.13. Yiannakopoulou E. Botulinum toxin and anal fissure: Efficacy and safety systematic review. Int J Colorectal Dis 2012;27:1–9.14. Sajid MS, Hunte S, Hippolyte S, Kiri VA, Maringe C, Baig MK. Comparison of surgical vs chemical sphincterotomy using botulinum toxin for the treatment of chronic anal fissure: A meta-analysis. Colorectal Dis 2008;10:547–52.15. Witte ME, Klaase JM. Botulinum toxin A injection in ISDN ointment-resistant chronic anal fissures. Dig Surg 2007; 24:197–201.16. Nasr M, Ezzat H, Elsebae M. Botulinum toxin injection versus lateral internal sphincterotomy in the treatment of chronic anal fissure: A randomized controlled trial. World J Surg 2010; 34: 2730–4.
Birincil Dil
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Yavuz Savaş KOCA
İhsan YILDIZ
Mustafa Tevfik BÜLBÜL