Yıl 2004, Cilt: 4 Sayı : 1 Sayfalar 54 - 58 2004-05-01
DOĞRUDAN SATIŞTA UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI
İbrahim KIRCOVA,R. Mesud YILMAZ
26 261

Öz entrBefore making a purchase, the customers often get involved in the process of buying decision and after evaluating the information they have received through internal and external searches and past experience, they make a choice between a couple of alternative products. Sales knowledge is very important for the sales people in order to be successful in the sales job, and they need to know their products, customer, market, competitors and the company. Sales people working in international education recruitment business make direct sales to their clients with providing the detailed technical information regarding their products and they need to be an expert in their field to be able to forward these information to the customers. An expert system could be designed, to automate the intelligence of an international educational consultant or sales person to increase the productivity of the enterprise. A positive outcome is experienced by using expert system at a private educational agency.Bir satınalma gerçekleştirmeden önce, müşteriler genellikle satınalma kararı sürecine dahil olmakta ve geçmiş deneyimleri, iç ve dış kaynaklardan elde ettikleri bilgileri değerlendirdikten sonra, alternatif ürünler arasında seçim yapmaktadırlar. Satış işinde başarılı olmak için satışçılar için satış bilgisi önem taşımaktadır, ve ürünlerini, müşterilerini, pazarı, rakipleri ve işletmeyi tanımaları gerekmektedir.. Uluslararası eğitim alanında çalışan satışçılar ürünleri ile ilgili ayrıntılı teknik bilgileri sağlayarak müşterilerine doğrudan satışlar yapmakta ve bu bilgileri müşterilerine iletebilmek için alanlarında uzman olmaları gerekmektedir. Uzman sistem girişimin verimliliğini arttırabilmek için satışçının ya da eğitim danışmanının bilgilerini otomatikleştirmek için tasarlanabilmektedir.. Bir özel eğitim ajansında gerçekleştirilen çalışma olumlu sonuçlar elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Kotler Philip, Marketing Management, International Edition, Pearson Education Int, pp. , 2002
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2004
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2004


Makalenin Yazarları
İbrahim KIRCOVA
R. Mesud YILMAZ