Cilt: 2 Sayı : 1
Düşük pH’lı Suların Aynalı Sazanlar (Cyprinus Carpio L.1758) Üzerindeki Klinik ve Patolojik Etkileri
Clinical and Pathological Effects in the Carp (Cyprinus carpio L.1758) Exposed to Low pH Levels in the Water
M URAL,H YÜKSEL,M SARIEYYÜPOĞLU,A ULUCAN

28 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

M URAL,H YÜKSEL,M SARIEYYÜPOĞLU,A ULUCAN