Cilt: 1 Sayı : 1
Afet Zararlarının Azaltmasında Toplum Tabanlı Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi Eğitimi: Kocaeli Örneği
Community Based Observational Neighborhood Hazard Analysis Training for Disaster Mitigation: Kocaeli Example
Serpil GERDAN,Ahmet ÖZDEMİR

21 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Helvacioğlu, İ., & Ogawa, Y. (2008). Yerleşim Ünitesi Analizi Saha Çalışması Uygulamaları. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri (s. 80). içinde Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları.
Serpil GERDAN,Ahmet ÖZDEMİR