Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 56 Sayfalar 0 - 0 2016-01-15
MODERN GÖÇERLİK
Mehmet YAZICI
21 261

Öz Göçerlik, geleneksel dönemde, Doğu Anadolu Bölgesi’nin temel geçim kaynaklarından biridir. Modernleşme sürecinde, geleneksel göçerliğin birçok boyutu köklü bir şekilde değişmiştir. Değişimin sonucunda göçerlik, son birkaç yıldır yeni bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu yeni göçerlik anlayışı,  modern göçerlik olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada, modern göçerliğin geleneksel göçerlikten farkı ve ortak özellikleri, modern göçerliğe dönüş nedenleri ve modern göçerliğin aşamaları nitel bir yaklaşımla ele alınıp incelenmektedir. Ayrıca, bölgede göçerliği mümkün ve verimli kılan bölgenin coğrafi potansiyeli de incelenmektedir.Çalışmada, bölgede ortaya çıkan modern göçebelik tarzını anlamak ve açıklamak amacıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki göçer topluluklar araştırmanın evreni, Bingöl–Elazığ / Karakoçan sınırını güzergah olarak kullanan göçerler ise örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama teknikleri olarak gözlem, görüşme ve literatür taraması kullanılmıştır.Çalışmada, göçerlik faaliyetinin, gelenekselden modernizme geçişte yaşadığı değişimin sonucunda ortaya çıkan modern göçerlik,  sosyolojik bir bakışla ele alınmaktadır. Modern göçerlik olgusunun tahlili sonucunda ulaşılan verilerin hem benzer olguların anlaşılmasını kolaylaştıracağı hem de bu konudaki literatürün geliştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  Anahtar Kelimeler: Göçerlik, Geleneksel Göçerlik, Modern Göçerlik, Toplumsal/Sosyal Değişim,  Coğrafi potansiyel.

Anahtar Kelimeler

Alagöz, Celal Arif (1938), Anadolu’da Yaylacılık, Ankara: Cumhuriyet Halk Partisi Yayını Ankara Halkevi.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Mehmet YAZICI