Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı : 26 Sayfalar 299 - 312 2009-06-01
THE TURKISH STUDENTS PERCEPTIONS OF JAPANESE CULTURE -A RESEARCH ON JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE
TÜRK ÖĞRENCİLERİN JAPON KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILAMALARI
Okan Haluk AKBAY
21 261

Abstract On the grounds that language and culture cannot be seperated from each other, the target culture education is an essential issue in foreign language education. But target culture education contains several difficulties. The most important problem is the large content of culture itself. Moreover; the students ’ attitudes and perceptions of culture are various. In this manner, determination of the students’ attitudes and perceptions of culture makes effective contribution to target culture education. In this study, the Japanese learning students are asked (Erciyes University, Japanese Language and Literature Department, 4th grade) ten questions concerning the attitudes and perceptions of Japanese culture. As a result of this questionnaire, it is made clear that the students are remarkably interested with Japanese culture. On the other hand, although the students have a high opinion of the Japanese culture, they certainly have some difficulties with learning about it.
Dil ve kültürün ayrılmaz bir bütün oluşu, yabancı dil öğretiminde hedef kültür öğ¬retimini zorunlu kılmaktadır. Ancak kültür öğretimi, birçok zorluğu da içinde barındıran bir süreçtir. Kültür kavramının genişliğinin yanı ara bireylerin hedef kültüre yönelik algılama ve tutumları da, hedef kültür öğretiminde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bireylerin hedef kültüre yönelik algılama ve tutumlarının tespiti, hedef kültür öğretiminde daha başanlı sonuçlar alınmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla, bu çalışmada Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (JDE) 4.sımf öğrencilerinin, Japon kültürüne ilişkin genel algı¬lama ve yaklaşımları tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilere, Japon kültürüne ilişkin toplam on sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve elde edilen sonuçlar farklı açlardan değerlendirilmeye gayret edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin Japon kültürüne bü¬yük bir ilgi duydukları ancak Japon kültürünün öğreniminde bazı zorluklar yaşadıkları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

BENNETT, M. J. Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), Education for the intercultural experience. (pp. 21 71). Yarmouth, ME: Intercultural Press. 1993.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Okan Haluk AKBAY