Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı : 36 Sayfalar 97 - 106 2014-06-01
OUTDOOR ADVERTISNIG: IDENTITY OR POLLUTION OF THE CITY?
Açık Hava Reklamları: Kentsel Kimlik Mi Kentsel Kirlilik Mi?
Hüseyin DEMİR
21 261

Outdoor advertising in urban life constitute a special and important media groups. Communicative dimension of outdoor ads that benefit the people of the city an important indicator of the visual identity creation, while at the same time reflecting the city's visual pollution and clutter samples are also witnessed. In this context, outdoor advertising in different business and service branches, providing communication in the public sphere in position property less-free objects are one of the important instruments to benefit the people. When outer space evaluated, in terms of outdoor space, structure, and environmental relations, it can be said that the outdoor advertising design, shape and color plays an important role in order to give (positive or negative) stimulus those living in urban areas and to catch lively rhythm of city life and to create urban culture. In this study, there will be an assessment upon some negative features causing visual pollution, cultural deformation and impairing original texture of cities outdoor advertisements’ specialties as especially produced by unqualified material, incompatible with the environment and architecture, having language and meaning errors in public spaces.
Açık hava reklamları, kentsel yaşamda özel ve önemli bir medya grubunu oluşturmaktadırlar. İletişimsel boyutuyla insanlara yarar sağlayan açık hava reklamları, kentlerin görsel kimliğini oluşturmada önemli birer gösterge olurken, aynı zamanda kentin görsel kirliliğini ve karmaşasını yansıtan örneklerine de tanık olunmaktadır. Bu bağlamda, farklı iş ve hizmet kollarında iletişim sağlamaya yarayan açık hava reklamları, kamusal alanların mülkiyetsiz-özgür nesneleri konumunda olup insanların yararlanabileceği önemli araçlardır. Dış mekân, yapı ve çevre ilişkisi açısından değerlendirildiğinde, açık hava reklamlarının tasarımı, biçimi ve rengiyle o kentte yaşayanları (olumlu ya da olumsuz) uyarıcı ve yaşama ritmini belirleyici nitelikler kazandırabildiklerini ve kentsel kültür oluşturmada önemli bir rol oynayabildiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmada, özellikle niteliksiz malzemeden üretilmiş, çevre ve mimari yapılarla uyumsuz, dil ve anlam hatalarını içeren açık hava reklamlarının, kamusal alanlarda neden oldukları görsel kirlilik, kültürel deformasyon ve kentin özgün dokusunu bozan olumsuzlukları üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Bektaş, D., Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, İstanbul, 1992.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Hüseyin DEMİR