Yıl 2008, Sayı : 351 Sayfalar 20 - 27 2008-07-01
Kültür mirası olarak Isparta El Sanatları
Filiz Nurhan ÖLMEZ
11 261

Öz Sadece tarihi eserler, antik tekstiller, çini, seramik gibi buluntular kültür mirası olarak kabul edilmemelidir, eskiden uğraşılan,günümüzde eserlerden örnekler yada az kalmış ustaları bulunan elsanatları da kültür mirasımız olarak kabul edilmelidir. Çünkü el sanatları da tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerdeki eserler arasındadır ve gelecek kuşaklara hem örnekleri hemde yapım teknikleri itibariyle aktarılmalıdır. Isparta’da el sanatlarının ve zanaatların tarihi çok eskidevirlere dayanmaktadır. Yapılanel sanatları ürünlerinde yaşam biçimi olan göçebe hayatın yansımalarını görmek mümkündür. Eskiden günümüze kalan örneklerden ve tarihî kalıntılardan da Isparta halkı için el sanatlarını önemini kavramak mümkündür. Bu makalede Ispartanın zengin el sanatları ve zanaatları kültüründen yola çıkılarak, bu alanlarda ortaya konulan ürünlerin kültürel miras olarak kabul edilmesinin gerekliliği üzerinde durularak, konuyla ilgili örnek girişimler belirtilecek, kültürel miras olarak el sanatlarını volarizasyonu irdelenecek ve öneriler dile getirilecektir.

Anahtar Kelimeler

Kültürelmiras, el sanatları, zanaat, Isparta
Arslan, P., 1999, “Yalvaç ve Keçecilik”. SDÜ. GSF. GTES. Basılmamış YLT.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2008
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2008


Makalenin Yazarları
Filiz Nurhan ÖLMEZ