Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 1 Sayfalar 79 - 104 2013-05-01
Türkiye-AB İlişkisinde Temel bir Etken: Türk’ün Avrupalı Kimliği
Baki ERKEN
19 261

Öz entrA basic element determining Turkey-EU relations is identity. Turks both participated in ethnical forming of European identity and influenced it as an external effect. Turkish states founding after Turkicizition of Anatolia based on Byzantium lands and civilization. Ottoman Empire spreading over Europe interacted with European peoples and cultures. Having both western and eastern identity Ottomans walked on the way of west through modernization. Especially, since after World War 2 to nowadays Turkey followed a western based foreign policy. Therefore, as the elements of ethnicity, geography, history, culture and foreign policy are assessed, it is clear that Turk is a western and European. Despite this reality, the real effect changing western perception is western identity of Turk and identity based Turkey- EU relations revealing that.Türkiye’nin AB ile ilişkisini belirleyen temel bir unsur kimliktir. Türkler tarihte hem Avrupa’nın etnik oluşumuna katılmış hem de oluşumu bir dış etken olarak etkilemiştir. Anadolu’nun Türkleştirilmesi ile beraber kurulan Türk devletleri Bizans toprakları ve medeniyeti üstüne oturmuştur. Avrupa topraklarına yayılan Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı halklarla ve kültürle etkileşimde olmuştur. Batı ve doğu kimliklerine sahip Osmanlılar yönünü batıya çevirmişken modernleşme ile beraber yolunu da Avrupa’dan yana çizmiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar olan zamanda batı yanlısı bir dış politika izlenmiştir. O halde, ırk, coğrafya, tarih, kültür ve dış politika unsurları ile beraber görülüyor ki Türk batılıdır, Avrupalıdır. Bu gerçeğe rağmen, batının algısını değiştirecek olan şey ise Türk’ün batılı kimliği gerçeğidir ve onun ortaya çıkaracak kimlik politikaları temelindeki AB ile ilişkilerdir

Anahtar Kelimeler

entrKey Words: Identity, History, Europeanship, Turks, European UnionKimlik, Tarih, Avrupalılık, Türkler, Avrupa Birliği
Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, çev. Ahmet Fethi, Hil Yayınları, İstanbul, 2007
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2013
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Baki ERKEN