Yıl 2015, Çocuk Özel Sayı sı Sayfalar 5 - 8 2016-08-21
Göğüs ağrısı ile başvuran bir adölesanda ilaca bağlı özofajit
Tuğba Koca,Tolga Coşgun Demirekin,Mustafa Akçam
15 261

Öz İlaca bağlı özofajit erişkinlerde sık görülmektedir. Ancak çocukluk yaş grubunda az sayıda bildirilmiş olgu vardır. On yedi yaşında erkek hasta yutkunma sırasında ağrı ve retrosternal ağrı yakınmaları ile polikliniğimize başvurdu. Öyküsünden yakınmaları başlamadan 1 hafta önce akne tedavisi için oral tetrasiklin kullanmaya başladığı, tedavinin ikinci gününde ilacı susuz aldığı, ardından yakınmalarının başladığı ve ilaç kullanımını bırakmasına rağmen yakınmalarının gerilemediği öğrenildi. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde özofagusun 1/3 orta segmentinde yaklaşık 2x3 cm çapında ülser görüldü. Tetrasiklin tedavisi kesildi, lansoprazol ve sükralfat başlandı. Tetrasiklinin kesilmesini izleyen birkaç gün içinde yakınmaları geriledi. İlaca bağlı özofajit önlenebilir bir hastalıktır. Klinisyenler hastaları tablet ve kapsülleri kullanırken yeteri kadar su ile oturur pozisyonda almaları konusunda uyarmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Ağustos 2016
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Tuğba Koca
Tolga Coşgun Demirekin
Mustafa Akçam