Yıl 2013, Cilt: 23 Sayı : 3 Sayfalar 271 - 278 2013-09-01
A Study on Determination of Some Quality Characteristics of Sivas-Gemerek Region Grapes
Sivas-Gemerek Yöresi Üzümlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
N. KESKİN,A. YAĞCI,S. KESKİN
21 261

This study aimed to determine the amount of quality characteristics, such as soluble solids, pH, titratable acidity (tartaric acid) and organic acid of grapevine cultivars grown in Sivas-Gemerek region. Nine grapevine cultivars, Karabekir, Göğcek, Dişieldaş, Kabaeldaş, Gülüzümü, Amber, Patlakkara, Dikkarabekir and Memeüzümü, were examined in the study. Organic acid amount and compositions of the cultivars were determined by High-Pressure Liquid Chromatography (HPLC) and differences between the cultivars were found statistically significant (p
Bu çalışmada, Sivas-Gemerek yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM), pH, titre edilebilir asit (TA) ve organik asit içeriği gibi kalite özellikleri belirlenmiştir. Araştırma kapsamında dokuz üzüm çeşidi (Karabekir, Göğcek, Dişieldaş, Kabaeldaş, Gülüzümü, Kehribar, Patlakkara, Dikkarabekir ve Memeüzümü) incelenmiştir. Çeşitlerin organik asit miktar ve kompozisyonları Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (HPLC) ile belirlenmiş, sitrik asit dışında diğer asitler bakımından çeşitler arasındaki farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur (p

Anahtar Kelimeler

Ağaoğlu YS (2002). Asma Fizyolojisi. Kavaklıdere Eğitim Yayınları No: 5. 445 s., Ankara. Çelik H, Ağaoğlu YS, Fidan Y, Marasalı B, Söylemezoğlu G (1998). Genel Bağcılık. Sun Fidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253 s., Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
N. KESKİN
A. YAĞCI
S. KESKİN