Yıl 2016, Cilt: 15 Sayı : 56 Sayfalar 0 - 0 2016-01-25
YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ
Semih Mustafa ÖNEN,İhsan EKEN
20 261

Öz ÖzetÜlkemizin anayasal ve yasal çerçevesi içinde vesayet denetimi, daha çok yerel hizmetleri idarenin bütünlüğüne uygun şekilde yürütmek ve halka daha iyi hizmet sunmak amacıyla merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde gerçekleştirdiği yönetsel bir denetim biçimidir. Bu denetim biçimi, yerel yönetimler üzerinde gerekli ve yararlı bir şekilde uygulandığında, yerel hizmetler daha iyi gerçekleştirilecektir. Ancak ülkemizde vesayet denetimi, daha çok yerel yönetimlerin özerkliğini sınırlayacak yönde kullanılmaktadır.Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde uyguladığı vesayet yetkisinin aslında birçok yasal dayanağı vardır. Bu çalışmanın amacı, merkezi yönetimin il özel idarelerinin ve belediyelerin organları, personeli, işlemleri ve eylemleri üzerinde gerçekleştirdiği idari vesayet yetkisini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde irdelemektir. Çalışmada, yürürlükteki kanunların ilgili kısımları açıklanırken, önceki kanunlardaki düzenlemeler ile yer yer karşılaştırılmıştır. Büyükşehir belediyeleri ile köyler bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Çalışmayla önce idari vesayet yetkisi ile ilgili kavramlar, sonra il özel idareleri ve belediyeler üzerinde uygulanan kanunlarda idari vesayet yetkileri açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, İl Özel İdaresi, Belediye, Vesayet, İdari Vesayet Denetimi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu  

Anahtar Kelimeler

ARIKBOĞA, Erbay (2008), “Yerel Yönetimler ve Organları: Organlar Arası İlişkilerin Üç Boyutlu Analizi”, BOZLAĞAN, Recep-DEMİRKAYA Yüksel (Ed.), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, Ankara, s. 157-203.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Semih Mustafa ÖNEN
İhsan EKEN