Yıl 2010, Cilt: 9 Sayı : 31 Sayfalar 169 - 179 2010-05-01
CONTRIBUTION OF UNIVERSITY STUDENT EXPENDİTURES TO LOCAL ECONOMY (CASE OF USAK UNİVERSİTY)
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMALARININ KENT EKONOMİSİNE KATKISI(Uşak Üniversitesi Örneği)
Şadan ÇALIŞKAN
16 261

Abstract Universities exert influence on the economic, social and cultural structure of the cities in which they are located. In particular the expenditures made by university students constitute a group of spending which bring life to the local economy. This paper analyses the amount, composition and contribution to local economy of the expenditures by Usak University students. In addition, the effect of sex of students on the size and composition of their spending behavior has been examined. Key Words: Student expenditures, local economy, university, Usak.
Öz Üniversiteler kuruldukları kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Özellikle, üniversite öğrencilerinin yapmış oldukları harcamalar kent ekonomisine canlılık kazandıran önemli bir harcama grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada; Uşak Üniversitesi öğrencilerinin yapmış oldukları harcamaların miktarı, bileşimi ve kent ekonomisine katkısı analiz edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin cinsiyetinin harcamalarının miktarı ve bileşimi üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğrenci harcamaları, kent ekonomisi, üniversite, Uşak.

Anahtar Kelimeler

ALTUNIŞIK, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2002), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2010
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2010


Makalenin Yazarları
Şadan ÇALIŞKAN